Chinh sách thanh toán


  • Thanh toán bằng tiền mặt: Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng sau khi khách nhận hàng và kiểm tra.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:
    Tên tài khoản : Công ty TNHH ITAPHOA
    Số tài khoản : 17078888888
    Tại Ngân hàng : ACB