Chính sách bảo hành và đổi trả


Chính sách bảo hành :
+ Mặt hàng rau, củ, quả : bảo hành trong vòng 24h
+ Mặt hàng trái cây : bảo hành trong vòng 72 tiếng.

Chính sách đổi trả

Tất cả sản phẩm của Mio được áp dụng đổi trả trong thời gian 3 ngày kể từ ngày giao hàng. Riêng đối với một số sản phẩm đặc thù sẽ có thời gian khác như sau:

  • Dâu tây: trong vòng 1 ngày kể từ thời gian giao hàng.

Khi khách hàng yêu cầu đổi trả, cần có các thông tin sau:

  • Sản phẩm lỗi hỏng.
  • Hình ảnh sản phẩm lỗi hỏng.
  • Khối lượng sản phẩm hư hỏng.

Chính sách đổi trả sẽ không áp dụng cho các trường hợp sau:

  • Sản phẩm khách hàng để lâu quá thời gian đổi trả dẫn đến hư hỏng.
  • Sản phẩm không thực hiện đúng theo cách thức bảo quản dẫn đến hư hỏng.

Cách thức đổi trả:

  • Khách hàng chụp ảnh sản phẩm hư hỏng và gửi về cho partner của Mio.
  • Sản phẩm đổi trả sẽ được giao cho quý khách trong thời gian từ 1-2 ngày kể từ khi khách hàng phản hồi với partner